ą                    

Modlitwa o beatyfikację

 

Boże, Ojcze
Wszechmogący,
który obdarzyłeś
sługę swego
Biskupa
Adolfa Piotra
pełnią
Chrystusowego kapłaństwa, 

mądrością w służbie
Kościołowi, dobrocią
serca
wobec ubogich
i pokrzywdzonych
oraz ukochaniem 

drogi duchowego dziecięctwa,
spraw, abyśmy
wsparci
jego przykładem
stale wzrastali
w wierze
oraz
w miłości
Boga i bliźniego.

Pozwól nam cieszyć się
jego chwałą w niebie
i udziel łask, 
o które Cię
za jego przyczyną
z pokorą i ufnością prosimy. 

Amen.

Licznik odwiedzin

0162363
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Całymi dniami
146
173
930
1510
4605
6344
162363

Prognoza odwiedzin
264

6.90%
13.29%
3.89%
1.98%
0.61%
73.32%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:3.238.62.144

 

Zdjęcia na Katolickim Toruniu

 

W Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia 19 maja br. odbyło spotkanie poświęcone Słudze Bożemu biskupowi Adolfowi Piotrowi Szelążkowi, świadkowi miłosierdzia. Przybyli goście wysłuchali czterech referatów o tematyce miłosierdzia w życiu i nauczaniu Sługi Bożego. Ks. prof. Dariusz Zagórski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu wystąpił z tematem „Zamieniajcie słowo w czyn.” Z nauczania Sługi Bożego A. P. Szelążka, zaś dr Leszek Zygner, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Ciechanowie, opowiedział o dziełach miłosierdzia podejmowanych za życia i po śmierci Sł. Bożego.

Po przerwie dalsze referaty wygłosił prof. Waldemar Rozynkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń przedstawiając historię przybycia Sługi Bożego na ziemie chełmińskie do Zamku Bierzgłowskiego oraz Torunia. Spotkanie ze świadkiem miłosierdzia zakończyła s. Hiacynta Augustynowicz CST, postulator procesu beatyfikacyjnego, przybliżając w swym referacie miejsca upamiętnienia i etapy w toczącym się dochodzeniu beatyfikacyjnym Sługi Bożego bpa Adolfa Szelążka na terenie diecezji toruńskiej.

Czwartkowe popołudnie na długo pozostanie w pamięci uczestników Wieczornicy, bowiem oprócz wygłoszonych referatów, odbyło się również przedstawienie pt. „Upodabniać się do Boga w Jego miłosierdziu”, wykonane przez dzieci i młodzież z Terezjańskiego Apostolstwa Ufności pod kierunkiem Sióstr Terezjanek z Torunia. W roli Sł. Bożego bpa A. P. Szelążka wystąpił Eugeniusz Hadanionok a postać św. Teresy od Dzieciątka Jezus odegrała Oliwia Piasecka. 

Na Wieczornicę przybyli także goście z odległego miejsca urodzenia Sługi Bożego – Stoczka Łukowskiego. Reprezentacja dyrektorów jednostek oświatowych i administracyjnych na czele z panem Wójtem Markiem Czubem powiększyła grono zebranych gości, pośród których była również przełożona generalna sióstr Terezjanek – m. Lucyna Lubińska wraz z siostrami towarzyszącymi jej z innych domów. Obecnością swą zaszczycili również kapłani i siostry zakonne z innych zgromadzeń a także dość licznie zebrani ludzie świeccy.

Na koniec spotkania nastąpiło krótkie posumowanie podejmowanych tematów oraz modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego odczytana przez wszystkich zgromadzonych uczestników.

s. Hiacynta Augustynowicz CST