ą                    

Modlitwa o beatyfikację

 

Boże, Ojcze
Wszechmogący,
który obdarzyłeś
sługę swego
Biskupa
Adolfa Piotra
pełnią
Chrystusowego kapłaństwa, 

mądrością w służbie
Kościołowi, dobrocią
serca
wobec ubogich
i pokrzywdzonych
oraz ukochaniem 

drogi duchowego dziecięctwa,
spraw, abyśmy
wsparci
jego przykładem
stale wzrastali
w wierze
oraz
w miłości
Boga i bliźniego.

Pozwól nam cieszyć się
jego chwałą w niebie
i udziel łask, 
o które Cię
za jego przyczyną
z pokorą i ufnością prosimy. 

Amen.

Licznik odwiedzin

0176767
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Całymi dniami
27
120
333
958
3538
4783
176767

Prognoza odwiedzin
120

6.51%
13.69%
3.72%
2.74%
0.84%
72.51%
Online (15 minutes ago):1
one guest
no members

Your IP:18.234.247.75

 

Drodzy w Chrystusie Panu,

            Opatrzność Boża sprawia, że prace związane z prowadzonym procesem beatyfikacyjnym Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka, ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu i Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus  na etapie rzymskim posuwają się do przodu. W dniu 22 września 2017 roku Kongregacja do Spraw Świętych podczas posiedzenia Kongresu, wydała dekret w sprawie ważności procesu diecezjalnego Sługi Bożego (Prot. N 3023-6/17), umożliwiając tym samym podejmowanie dalszym prac. Co to oznacza?

Stolica Apostolska uznała, że proces prowadzony na terenie diecezji Toruńskiej został zrobiony dobrze, zachowana została procedura i spełnione wymagania prawa kanonizacyjnego oraz dokumentacja złożona w Kongregacji została odpowiednio przygotowana. Wydany dekret, który zatwierdził prace na etapie diecezjalnym, umożliwił odebranie tzw. Copia Pubblica (35 tomów), czyli jednego egzemplarza zbioru dokumentów złożonych w Kongregacji po zamknięciu procesu beatyfikacyjnego, na podstawie którego będzie pisane Positio. Drugi zestaw dokumentów czyli tzw. Transumpt otrzyma Relator sprawy czuwający nad studium merytorycznym zebranych dokumentów i przygotowaniem Positio.

Nie sposób pominąć w tym dziele czuwającej dłoni Patroni Zgromadzenia a umiłowanej świętej Sługi Bożego, św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Właśnie w dniu 19 października br., w którym przypada 20 rocznica nadania św. Teresie tytułu Doktora Kościoła, dane nam było odebrać Copia Pubblica i z dokumentacją Ojca Założyciela stanąć na placu św. Piotra. Opatrzność Boża, która połączyła te wielkie serca w przeszłości  sprawia, że także w naszych czasach pozostają one wciąż nierozdzielne.

Wydarzenia te przywiodły mi na myśl słowa Ojca Założyciela Adolfa Piotra wypowiedziane w kazaniu o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, które dziś możemy odnosić również do niego i które są jeszcze bardziej aktualne:

Ta sława [świętości] bez porównania – jest to niewątpliwe – leży w zamiarach Opatrzności Bożej. Św. Teresa ma misję specjalną do wypełnienia. Bóg cudowny w swych dziełach, a przede wszystkim w swoich świętych stawia nam przed oczyma swoich wybrańców ze wszystkich klas społeczeństwa, charakterem i temperamentem bardzo się różniących. W ten sposób Bóg najlepszy wspomaga naszą słabość, wskazując nam na przykładach świętych, że heroiczna świętość nie jest jakimś ekskluzywnym przywilejem tylko ludzi wyjątkowych o temperamencie specjalnym, ale że wezwanie Pana Jezusa: „Bądźcie doskonali, jako i Ojciec Wasz niebieski jest doskonałym” (Mt 5, 48), jest skierowane i odnosi się do wszystkich wiernych bez wyjątku. [Adolf Piotr Szelążek, Zapatrzony w Małą Świętą. Pisma, t. 1, oprac. H. Augustynowicz, W. Rozynkowski, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2015.]

Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek urodził się 30 lipca 1865 roku w Stoczku Łukowskim, obecnie diecezji siedleckiej. Ukończył Seminarium Duchowne w Płocku i Akademię Duchowną w Petersburgu. Dnia 26 maja 1918 został mianowany biskupem pomocniczym płockim a w roku 1925 papież mianował go ordynariuszem diecezji łuckiej na Wołyniu. W czasie II wojny światowej bp Adolf Piotr Szelążek, zachęcany a następnie przymuszany do opuszczenia diecezji łuckiej i przesiedlenia na ziemie polskie, nie opuścił swojej owczarni, pozostał niewzruszenie ze swymi kapłanami i wiernymi, stając się dla nich ostoją i wzorem męstwa. Został aresztowany i uwięziony, podzielając w ten sposób trudne losy wielu swoich  rodaków,  dla których stał się heroldem wiary i wytrwałości w męczeństwie. Zmarł 9 lutego 1950 r. w Zamku Bierzgłowskim koło Torunia. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 6 października 2013 r. w diecezji Toruńskiej a zakończył się trzy lata później tj. 4 września 2016 r. W październiku dokumenty zostały przekazane do Kongregacji do Spraw Świętych a w marcu 2017 roku nastąpił moment oficjalnego ich otwarcia. Dnia 22 września 2017 roku Kongres zwyczajny Kongregacji w sprawie ważności i kanonicznej poprawności postępowania diecezjalnego zatwierdził proces na etapie diecezjalnym wydając stosowny dekret „de validitate inquisitionis dioecesanae”. Dekret ten jest bardzo ważnym aktem  prawnym i pozwala na dalsze postępowanie procesu w jego facie rzymskiej, tj. na opracowanie stosownej Positio, która stanie się przedmiotem analizy teologów konsultorów oraz biskupów i kardynałów.

Z modlitwą od grobu św. Piotra Apostoła

s. Hiacynta B. Augustynowicz CST
postulator procesu

Rzym, 19 października 2017 r.