ą                    

Modlitwa o beatyfikację

 

Boże, Ojcze
Wszechmogący,
który obdarzyłeś
sługę swego
Biskupa
Adolfa Piotra
pełnią
Chrystusowego kapłaństwa, 

mądrością w służbie
Kościołowi, dobrocią
serca
wobec ubogich
i pokrzywdzonych
oraz ukochaniem 

drogi duchowego dziecięctwa,
spraw, abyśmy
wsparci
jego przykładem
stale wzrastali
w wierze
oraz
w miłości
Boga i bliźniego.

Pozwól nam cieszyć się
jego chwałą w niebie
i udziel łask, 
o które Cię
za jego przyczyną
z pokorą i ufnością prosimy. 

Amen.

Licznik odwiedzin

0176794
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Całymi dniami
54
120
360
958
3565
4783
176794

Prognoza odwiedzin
168

6.51%
13.69%
3.72%
2.74%
0.84%
72.51%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:18.234.247.75

11 listopada 2017 roku Nuncjusz Apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Pennacchio ogłosił decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu Biskupem Toruńskim biskupa Wiesława Śmigla, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej. Przybliżmy sylwetkę nowego ordynariusza toruńskiego.

Biskup Wiesław Śmigiel, pochodząc korzeniami z diecezji chełmińskiej, mieszkając przez wiele lat w Pelplinie, spotkał się z pamięcią i dziedzictwem Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka. To właśnie w Pelplinie przez wiele lat przechowywana była spuścizna po biskupie oraz diecezji łuckiej. Nowy biskup, obejmując diecezję toruńską, która przed kilkoma laty podjęła proces beatyfikacyjny Sługi Bożego, staje się jego oficjalnym promotorem. Jak wiemy, aktualnie proces jest już na etapie rzymskim.

Kapłan

Biskup Wiesław Śmigiel urodził się 3 stycznia 1969 roku w Świeciu, czyli w granicach istniejącej jeszcze wówczas diecezji chełmińskiej. Szkołę średnią, a dokładnie I Liceum Ogólnokształcące, ukończył w Bydgoszczy. Po zdaniu w 1988 roku matury przekroczył próg Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Po nowym podziale administracyjnym Kościoła w Polsce, który miał miejsce 25 marca 1992 roku, kleryk, a następnie duchowny diecezji pelplińskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1994 roku z rąk biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi. Po święceniach, w latach 1994-1996 był wikariuszem w parafii Trójcy Świętej w Kościerzynie. Przez następne dwa lata pełnił funkcję sekretarza Biskupa Pelplińskiego. W latach 1996-1998 był redaktorem dwutygodnika diecezji pelplińskiej „Pielgrzym”.

Biskup Wiesław Śmigiel z wykształcenia jest teologiem, pastoralistą. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1993 roku w Akademii Teologii Katolickiej (obecny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W latach 1998-2002 odbył studia z zakresu teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał stopień doktora teologii w zakresie teologii pastoralnej. Na tym samym uniwersytecie w 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. W 2012 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 Biskup

24 marca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował ks. Wiesława Śmigla biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej ze stolicą tytularną Beatia. Święcenia biskupie otrzymał  21 kwietnia 2012 roku w katedrze pelplińskiej z rąk metropolity gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Biskup Wiesław Śmigiel jako zawołanie biskupie przyjął słowa z 1 Listu św. Pawła do Koryntian: Omnibus omnia factus (Stałem się wszystkim dla wszystkich).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski nowy ordynariusz toruński jest członkiem: Rady Stałej, Rady ds. Rodziny, Komisji Duszpasterstwa, Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi.

            W pracy naukowej biskup Wiesław Śmigiel koncentruje się na następujących obszarach badawczych, na: teologii świeckich, rzeczywistości małych grup religijnych, teologii kultury, na wykorzystaniu środków społecznego przekazu w duszpasterstwie oraz zajmuje się szeroko rozumianymi teologicznymi podstawami duszpasterstwa. Jest autorem kilkudziesięciu pozycji naukowych.

W swoich pracach biskup podejmuje aktualne wyzwania duszpasterskie. Już przed kilkunastoma laty podkreślił wartość internetu, jako narzędzia działalności pastoralnej. W swoich tekstach zadawał ważne i trochę prowokacyjne pytania, np.: Parafia- przeżytek, czy wciąż realna szansa? Od wielu lat podejmuje refleksje nad obecnością świeckich w Kościele, w tym nad rolą małych grup religijnych w parafiach. Biskup podnosi także kwestię marginalizacji obecności w Kościele wiernych świeckich. Przykłada także duże znaczenie do czytelnictwa religijnego.

Nowy ordynariusz toruński od lat należy także do grona osób, które promują obecność diakonatu stałego w Kościele w Polsce. W jednym ze swoich tekstów napisze tak: Przywrócenie diakonatu stałego nie jest wynikiem mody, kaprysu współczesnych teologów, hierarchów czy nawet braku kapłanów, ale jest przywróceniem trwałego stopnia hierarchicznego.

 Duszpasterz

Biskup Wiesław Śmigiel jest jednak przede wszystkim duszpasterzem. Przygotowanie naukowe, sięganie do doświadczenia Kościoła, ale i jednocześnie otwartość na to co nowe, pomaga mu w podejmowaniu aktualnych wyzwań duszpasterskich. Jako duszpasterz biskup podkreśla pilną potrzebę „nawrócenia duszpasterskiego” Kościoła w Polsce. Zdaje sobie sprawę z tego, że obecny czas jest czasem nowej ewangelizacji, który można jednak beztrosko przespać. Biskup podkreśla, że inspiracje czerpie z postawy papieża Franciszka, który pobudza i często burzy mało ewangeliczne schematy.

Biskup przypomina w swoim nauczaniu, że parafia jest najbardziej żywym znakiem Kościoła. W jednym ze swoich tekstów napisze: Wydaje się, że parafia nie utraciła nic ze swojej aktualności, choć niewątpliwie potrzebuje odnowy. Próby rekonstrukcji parafii najczęściej zmierzają w kierunku przekształcenia jej w prawdziwą wspólnotę wspólnot, w której każdy z wierzących jest świadomy swojego chrześcijańskiego powołania i zgodnie z nim stara się działać.

Nowy ordynariusz toruński podkreśla, że na pierwszym miejscu Kościół powinien postawić duszpasterstwo rodzin. Jest ono jego zdaniem najważniejsze, gdyż to właśnie rodzina jest głównym środowiskiem i miejscem ewangelizacji. W jednym ze swoich tekstów napisze: Troska Kościoła o ewangelizację rodziny jest ogromna, choć w dzisiejszych czasach ciągle budzi niedosyt. Na płaszczyźnie teoretycznej wzrosło zainteresowanie rodziną szczególnie po Soborze Watykańskim II. Dowartościowano rodzinę jako „Kościół Domowy” oraz podmiot ewangelizacji. Natomiast w praktyce ożywienie w dziedzinie szeroko rozumianego duszpasterstwa rodzin nastąpiło za pontyfikatu papieża Jana Pawła II, któremu nadano określenie Papieża Rodziny.

 Polecajmy nowego ordynariusza toruńskiego w naszych modlitwach, także i za wstawiennictwem Sługi Bożego naszej diecezji biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Ingres biskupa Wiesława Śmigla do katedry toruńskiej będzie miał miejsce w niedzielę 10 grudnia o godz. 12.00.

 

Dk. prof. Waldemar Rozynkowski
Przewodniczący Komisji Historycznej
procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bp Adolfa Piotra Szelążka