ą                    

Publikujemy spis pozycji  zgromadzonych w Archiwum Postulacji

 

 1. Aleksander Fajęcki, Szelążek Adolf, [w:] Podręczna Encyklopedia Kościelna, suplement, t. 1-44, Warszawa 1904-1916, s. LXVIII-LXIX.
 2. Feliks Sznarbachowski, Biskup Łucki J. E. Ks. A. Szelążek, [w:] Początek i dzieje Rzymsko - Katolickiej Diecezji Łucko - Żytomierskiej, obecnie Łuckiej w zarysie, Warszawa 1926, s. 302 – 307.
 3. Franciszek Kubsz, Wspomnienia kapelana kościuszkowca, [w:] Chrześcijańskie Stowarzyszenie społeczne, Wierni Ojczyźnie. Kartki z dziejów martyrologii duchowieństwa polskiego w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa, 1966, s. 109.
 4. Józef Warszawski, Wprowadzenie, [w:] Ks. Bp A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, Mannheim 1979, s. 3-10b.
 5. Juliusz Janusz, Nota biograficzna o ks. bp. A. P. Szelążku, [w:] Ks. Bp A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, Mannheim 1979, s. 202- 205.
 6. Wojciech Góralski, Szelążek Adolf, [w:] Polscy kanoniści (wiek XIX i XX) red. Joachim Roman Bar, cz. 2, Warszawa 1981, s. 201-202.
 7. Michał Grzybowski, Szelążek Adolf Piotr, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1918-1981, red. L. Grzebień, t. 7, Warszawa 1983, s. 217-220.
 8. Cristoforo Zambelli, Szelążek, Adolf Piotr, [w:] G. Pelliccia, G. Rocca, Dizionario degli Istituti di Perfezione, t. VIII, Roma 1988, s. 75-76.
 9. Leon Popek, Diecezja Łucka, [w:] Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939-1945, metropolia wileńska i lwowska, red. Z. Zieliński, Katowice 1992, s. 497 – 502.
 10. Michał Marian Grzybowski, Szelążek Adolf Piotr, pseudonim Grzegorz Skwara (1865-1950), biskup łucki, prawnik, społecznik, [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, red. R. Bender, t. 3, Lublin 1995, s. 100-101.
 11. Krzysztof Krasowski, Adolf Piotr Szelążek [w:] Biskupi Katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań 1996, s. 233-236.
 12. Maria Dębowska, Posługa duszpasterska duchowieństwa diecezji Łuckiej na kresach wschodnich I RP w czasie II wojny światowej, [w:] Historia et Ius. Księga Pamiątkowa ku czci ks. prof. Henryka Karbownika, red. A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998, s. 31- 41.
 13. Leon Popek, Diecezja łucka w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej (1918-1944), [w:] Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 1918-1997, Materiały z międzynarodowej sesji naukowej, oprac. Leon Popek, Lublin 1999, s. 28-43.
 14. Adam Hlebowicz, Diecezja łucka - od zniewolenia po zmartwychwstanie (1944-1989), [w:] Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 1918-1997, Materiały z międzynarodowej sesji naukowej, oprac. Leon Popek, Lublin 1999, s. 63-65.
 15. Alicja Byszewska, Opowiadanie o niezwykłych wydarzeniach [w:] Michał Żółtowski, Blaski prawdziwego światła. Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło, Lublin 1999, s. 168-169.
 16. Waldemar Rozynkowski, Szelążek Adolf Piotr (1865-1950), [w:] Toruński Słownik Biograficzny, red. Krzysztof Mikulski, Toruń 2010, s. 175-176.
 17. Leszek Zygner, Biskup Adolf Piotr Szelążek - Polski kanonista końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, [w:] W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana profesorowi Marianowi Kallasowi, red. Sławomir Godek, Warszawa 2010, s. 285-302.
 18. Beniamina Elżbieta Karwowska CST, Proces i uwięzienie ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka [w:] Kościół w obliczu totalitaryzmów, red. Wojciech Polak, Waldemar Rozynkowski, Toruń 2010, s. 158-167.
 19. Waldemar Rozynkowski, Biskup Adolf Piotr Szelążek - biskup wygnaniec w Zamku Bierzgłowskim [w:] Kościół w obliczu totalitaryzmów, red. Wojciech Polak, Waldemar Rozynkowski, Toruń 2010, s. 168-177.
 20. Szelążek Adolf Piotr, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Warszawa Kraków 2011, tom XLVII/4, zeszyt 195, s. 622-627.
 21. Szczepan Praśkiewicz OCD, Rodzina w ujęciu karmelitańskich kandydatów na ołtarze, [w:] Rodzina u świętych Karmelu, XV Dni duchowości 10-11 maja 2012, red. o. Jerzy Gogola OCD, Kraków 2013, s. 180-184.
 22. Waldemar Rozynkowski, Bp Adolf Piotr Szelążek (1865-1950)- biskup Wygnaniec, pochowany w kościele św. Jakuba, [w:] Nowe Miasto Toruń. 750 lat od lokacji, red. Krzysztof Mikulski, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski, Toruń 2014, s. 354-368.
 23. Waldemar Rozynkowski, Z Łucka do Zamku Bierzgłowskiego- o Słudze Bożym ks. biskupie Adolfie Piotrze Szelążku (1865-1950), [w:] Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego, red. W. Rozynkowski, M. Strzelecka, M. Targowski, Toruń 2015, s. 99-112.