ą                    

Ks. bp A. P. Szelążek, biskup łucki, List pasterski w dwóchsetną rocznicę kanonizacji św. Stanisława Kostki, Łuck, 8 września 1926, Miesięcznik Diecezjalny Łucki 1(1926) nr 2, s. 72-73.

 ADOLF PIOTR SZELĄŻEK
z Bożej i Stolicy Apostolskiej Łaski
BISKUP ŁUCKI
Prałat Domowy Jego Świątobliwości

D.S.T.

 UKOCHANEJ MŁODZIEŻY DIECEZJI ŁUCKIEJ
POZDROWIENIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W PANU

       Młodzieży Droga! W dwóchsetną rocznicę Kanonizacji Patrona Twego, młodzieńca Polskiej Ziemi, św. Stanisława Kostki zwracam się do Ciebie z gorącem wezwaniem: niech duch Tego świętego, co nie dożył lat dojrzałych, a już zdołał godnym stać się tego, by Bóg go wyniósł na ołtarze, stanie się dla Ciebie, młodzieży, wzorem życia.

        Tyś przyszłością narodu, całą nadzieją naszą.

Czytaj więcej...

List pasterski z okazji objęcia rządów w diecezji o prawach Chrystusa w ustroju społecznym, Łuck, 24 lutego 1926, Warszawa 1926, ss. 23

ADOLF PIOTR SZELĄŻEK
Z BOŻEJ I STOLICY APOSTOLSKIEJ ŁASKI
BISKUP ŁUCKI,
PRAŁAT DOMOWY JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI
D. S. T.

Czcigodnemu Duchowieństwu i ukochanym Diecezjanom pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu.

Zadanie listu pasterskiego

Miły to nader i starodawną tradycją uświęcony zwyczaj, że nowy Pasterz, przy objęciu rządów, poświęca swe pierwsze orędzie pasterskie najbliższym zadaniom z szeregu spraw religijnych. Korzystam z tego zwyczaju i zwracam się do was, Ukochani Diecezjanie z serdecznym wezwaniem do podjęcia największych możliwie wysiłków w dziele, które wysuwa się na pierwszy plan współczesnych zagadnień i wymaga dla ogólnego dobra zgodnej współpracy wszystkich.

Czytaj więcej...