ą                    

Publikujemy spis pozycji zgromadzonych w Archiwum Postulacji

Prace doktorskie

  1. Leszek Zygner, Biskupa A. P. Szelążka koncepcja teologii. (studium historyczno-teologiczne), rozprawa doktorska z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Lucjana Baltera, Warszawa 1997, mps AGCST, ss. 393; Toruń 1998, ss. 235.

Czytaj więcej...