ą                    

Publikujemy spis pozycji zgromadzonych w Archiwum Postulacji

  1. Księga Pamiątkowa Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1927, s. 15, 17-19; 480-482.
  2. Aleksy Petrani, Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX wieku, Lublin 1961, s. 119-120, 130-131.
  3. Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Paris 1979, s. 10, 18, 44-45, 74.
  4. Józef Kuczyński, Miedzy parafią a łagrem, Paris 1985, s. 44-45; 49-50.

Czytaj więcej...