ą                    

Publikujemy spis pozycji zgromadzonych w Archiwum Postulacji

 1. Księga Pamiątkowa Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1927, s. 15, 17-19; 480-482.
 2. Aleksy Petrani, Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX wieku, Lublin 1961, s. 119-120, 130-131.
 3. Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Paris 1979, s. 10, 18, 44-45, 74.
 4. Józef Kuczyński, Miedzy parafią a łagrem, Paris 1985, s. 44-45; 49-50.
 5. Stanisław Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, Warszawa 1982, s. 32, 42, 339, 342-344, 455.
 6. Władysław Kluz OCD, Wytrwałość - bp A. P. Szelążek Założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1987, ss. 71.
 7. Włodzimierz Mędrzecki, Województwo wołyńskie 1921-1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych, Wrocław 1988, s. 160.
 8. Eugeniusz Romer, Pamiętniki, problemy sumienia i wiary, Kraków 1988, s. 118-119.
 9. Stanisław Wilk SDB, Episkopat Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992, s. 464.
 10. Tadeusz Madała, Polscy księża w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r. Materiały do słownika biograficznego, Lublin 1993, s. 240-241.
 11. Mieczysław Malinowski, Bogdan Kołosok, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku, Kalwaria Zebrzydowska 1993, s. 21-33; 60-61.
 12. Adam Hlebwicz, Katolicyzm w państwie sowieckim 1944-1992, Gdańsk 1993, s. 128-130.
 13. Oaza na ziemi chełmińskiej, oprac. ks. Wacław Dokurno, Toruń 1994, s. 27-28.
 14. Maria Macieszyna, Pamiętnik Płocczanki, opr. A. M. Stogowska, Płock 1996, s. 82, 139, 178, 187, 191, 194, 195, 228, 357, 387-388.
 15. Diecezja Toruńska. Historia i teraźniejszość, 2, Dekanat Bierzgłowski, red. nacz. ks. Stanisław Kardasz, Toruń 1996, s. 33, 34, 36.
 16. Leszek Zygner, Biskupa Adolfa Piotra Szelążka koncepcja teologii (studium historyczno-teologiczne), Toruń 1998, ss. 235.
 17. Florentyna Rzemieniuk, Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia), Lublin 1999, s. 118; 170; 177; 182-183; 187; 191; 194; 200-202.
 18. Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek. Człowiek, Pasterz, Założyciel. Materiały z sympozjum z okazji 50 rocznicy śmierci Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, oprac. s. Beniamina Elżbieta CST Karwowska, Toruń 1999, 119.
 19. Barbara Rozen, Działalność Katechetyczna ks. Józefa Wojtukiewicza w latach 1937-1989, Olsztyn 1999, s. 14-15.
 20. Beniamina Elżbieta Karwowska CST, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna 2000, ss. 212.
 21. Rafał Krzysztof Prokop, Sylwetki Biskupów Łuckich, Biblioteka „Wołania z Wołynia”, t. 20, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 201-212, 217-218, 226-229.
 22. Bp Piotr Mańkowski, Pamiętniki, Warszawa 2002, s. 289, 315, 359, 366.
 23. Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, Jerzy Myszor i Jan Konieczny, Katowice 2003, s. 70, 196.
 24. W heroicznym porywie miłości – myśli i rady, s. Beniamina Elżbieta Karwowska CST, s. Bożena Dorota Oporska CST, Podkowa Leśna 2007, ss. 103.
 25. Maria Dębowska, Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939-1945, Rzeczów 2008, ss. 377.
 26. Jan Śledzianowski, Ksiądz Czesław Kaczmarek Biskup Kielecki, 1895-1963, Kielce 2009, s. 65, 75, 78, 139-141, 165, 308, 522.
 27. Jerzy Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945-1948, 1, Poznań 2009, s. 315, 403-405. Jerzy Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945-1948, t. 2, Poznań 2009, s. 551-555, 563, 852, 923.
 28. Beniamina Elżbieta Karwowska CST, Waldemar Rozynkowski, Leszek Zygner, Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek (1865-1950) Kapłan – Biskup – Wygnaniec, Podkowa Leśna 2010, ss. 106.
 29. Michał Marian Grzybowski, Duchowieństwo diecezji Płockiej wiek XIX, t. 2, Płock 2010, s. 27-30.
 30. Tadeusz Białous, Biskup Stanisław Kostka Łukomski (1874-1948) Pasterz Niezłomny, Rajgdud 2010, s. 64, 200, 208, 210.
 31. Maria Dębowska, Leon Popek, Duchowieństwo Diecezji Łuckiej ofiary wojny i represji okupantów 1939-1945, Lublin 2010, s. 12-173.
 32. Beniamina Elżbieta Karwowska CST, Waldemar Rozynkowski, Leszek Zygner, Gdy się kocha Boga, Kościół, swoją Ojczyznę... Adolf Piotr Szelążek 1865-1950, Podkowa Leśna 2011, ss. 239.
 33. Michał Marian Grzybowski, Trzechsetlecie Seminarium Duchownego w Płocku 1710-2010 Kalendarium, Płock 2012, s. 116, 117, 119, 128, 134, 143, 148, 149, 152, 153, 158, 159, 162, 164, 165, 169, 170, 172, 176, 177, 186, 188, 190, 191, 198, 201, 202, 218, 224, 234, 258, 259.
 34. Witold Konopka, Pobyt prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów Kocioła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej, Toruń 2012, s. 35-47.
 35. Sługa Boży ks. bp Adolf Piotr Szelążek, Zapatrzony w Małą Świętą, Pisma, t. 1, S. Hiacynta Augustynowicz, Waldemar Rozynkowski, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2015, ss. 178.
 36. Waldemar Rozynkowski, Zamek Bierzgłowski, Zamek Bierzgłowski 2015, ss. 32.