ą                    

Ks. bp A. P. Szelążek, biskup łucki, Pismo nr 3569/2859 do duchowieństwa diecezji łuckiej [w sprawie obchodzenia Uroczystości Chrystusa Króla w ostatnią niedzielę października], Łuck, 25 sierpnia 1926, Miesięcznik Diecezjalny Łucki 1(1926) nr 1, s. 13.

   Łuck. dnia 25.VIII 1926 r.

BISKUP ŁUCKI
L. 3569/2859

Do Przewielebnego Duchowieństwa Diecezji Łuckiej

        W myśl powyższej encykliki podaję do wiadomości Wielebnego Duchowieństwa, że corocznie w ostatnią niedzielę października winna być obchodzoną uroczystość Pana Naszego Jezusa Chrystusa - Króla. W dniu tym odmawiać należy akt poświęcenia się sercu Pana Jezusa. W roku bieżącym święto to przypada na dzień 31 października.

 

       We wszystkich Kościołach i kaplicach (wyjąwszy kaplice domowe) ma być odprawiona Msza święta i nieszpory z wystawieniem Przenajświętszego Sakramentu, o ile na to pozwoli frekwencja ludu w Kościele.

Treść podanej w niniejszym numerze miesięcznika encykliki należy podać do wiadomości wiernych.

(—) ADOLF SZELĄŻEK
Biskup Łucki

(-) Ks. JAN SZYCH
Kanclerz.