ą                    


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/platne/serwer38537/public_html/biskupszelazek.pl/templates/bpsz28/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/platne/serwer38537/public_html/biskupszelazek.pl/templates/bpsz28/html/modules.php on line 39

Dk. Waldemar Rozynkowski

 Tekst został opublikowany w pozycji: W. Rozynkowski, Wierny do końca- w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950), w: S. Beniamina Karwowska, Waldemar Rozynkowski, Leszek Zygner, Gdy się kocha Boga, Kościół, swoją Ojczyznę... Adolf Piotr Szelążek (1865-1950), Warszawa 2011, s. 102-155.

 

Deportacja do Polski i pobyt w Kielcach

 Dnia 17 maja 1946 roku ks. Biskup Adolf Piotr Szelążek przekroczył granice Ukrainy i znalazł się w Polsce. Na niecałe trzy miesiące gościny udzielił mu, jego dawny uczeń z diecezji płockiej, a ówcześnie ordynariusz kielecki, ks. biskup Czesław Kaczmarek (1895-1963)[1]. To między innymi on bardzo intensywnie zabiegał o zwolnienie Biskupa z więzienia. Lakoniczną notkę o przybyciu Biskupa do Polski znajdujemy w „Gazecie Ludowej”:

Dnia 17 maja b. r. przybył na stację graniczną Medyka – U.S.R.R. ks. biskup Adolf Szelążek. Przy polskim punkcie granicznym powitali ks. biskupa wicestarosta pow. Przemyskiego i ks. kanclerz Kurii Biskupiej. Ks. Biskup odjechał samochodem do pałacu biskupiego w Przemyślu, gdzie zatrzymał się do następnego dnia, po czym odjechał specjalnym wagonem do Kielc, gdzie zamieszkał w pałacu biskupim[2].

Czytaj więcej...

Publikujemy spis pozycji  zgromadzonych w Archiwum Postulacji

 

  1. Aleksander Fajęcki, Szelążek Adolf, [w:] Podręczna Encyklopedia Kościelna, suplement, t. 1-44, Warszawa 1904-1916, s. LXVIII-LXIX.
  2. Feliks Sznarbachowski, Biskup Łucki J. E. Ks. A. Szelążek, [w:] Początek i dzieje Rzymsko - Katolickiej Diecezji Łucko - Żytomierskiej, obecnie Łuckiej w zarysie, Warszawa 1926, s. 302 – 307.
  3. Franciszek Kubsz, Wspomnienia kapelana kościuszkowca, [w:] Chrześcijańskie Stowarzyszenie społeczne, Wierni Ojczyźnie. Kartki z dziejów martyrologii duchowieństwa polskiego w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa, 1966, s. 109.
  4. Józef Warszawski, Wprowadzenie, [w:] Ks. Bp A. P. Szelążek, Moralne odrodzenie świata, Mannheim 1979, s. 3-10b.

Czytaj więcej...