ą                    


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/platne/serwer38537/public_html/biskupszelazek.pl/templates/bpsz28/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/platne/serwer38537/public_html/biskupszelazek.pl/templates/bpsz28/html/modules.php on line 39

Ks. A. P. Szelążek, 200 Letni Jubileusz istnienia Seminarium Duchownego w Płocku, Miesięcznik Pasterski Płocki, 4(1909) nr 10, s. 253.

 200-LETNI JUBILEUSZ
istnienia Seminarium Duchownego w Płocku

 Dnia 6 maja 1910 roku upływa 200 lat od chwili ostatecznej erekcji Seminarium Płockiego; Pułtuskie Seminarium, założone w r. 1594, już w XVIII wieku nie wystarczało dla potrzeb Diecezji. Toteż Biskup Ludwik Załuski, który nie tylko potężnym umysłem obejmował palące potrzeby całego kraju a Płockiej diecezji w szczególności, ale także sercem wielkim odczuwał konieczność ofiarności i poświęceń dla dobra ogółu, a dzielną dłonią wprowadzał w czyn szlachetne zamiary, wieńczące chwałą nieśmiertelną jego imię w historii, aktem z dnia 6 maja 1710 roku, wprowadził w życie projekt Sufragana Szczuki, przez utworzenie Seminarium Diecezjalnego w Płocku.

 

Dosyć już przytoczyć powyższe daty, aby serca wszystkich uczniów tej Matki Ukochanej zabiły żywą radością i szlachetną dumą, iż pokarm duchowy czerpali z piersi Tej, która pokoleniom naszych przodków w odległych czasach zapalała ogniska światła religijnego, żywiła wiarę znacznej cząstki naszego społeczeństwa i wśród wielkich katastrof dziejowych dotrwała do chwili obecnej bez skazy na czole.

Miła jest świadomość znaczenia tej Instytucji Kościelnej przez ciąg dwóch wieków dla dobra naszego społeczeństwa. Zaszczytną ta pewność, że murów jej nie pokrywa pleśń zacofania, ale raczej zdobi promienny rozkwit życia, który daje rękojmię owocnej pracy na dalsze wieki. Radosna ta chwila, w której setki wychowanków Płockiego Seminarium mogą w imieniu wszystkich pokoleń złożyć wyraz wdzięczności i hołdu dla tej Matki Karmicielki serc i umysłów naszych.

Do nas należy godnie spełniać obowiązek, który wkładają na nas dzieje dwóch wieków; do nas należy upamiętnić wielką uroczystość Seminarium Płockiego, aktem pięknym i pożytecznym.

Przekonany najmocniej, że wszyscy uczniowie Seminarium Płockiego uznają powyższy obowiązek, śmiem zwrócić się z gorącym wezwaniem do Przewielebnych Kapłanów Płockiej Diecezji, aby raczyli wziąć udział w tym jubileuszu, najpierw przez swą inicjatywę co do sposobu uczczenia wiekowej Instytucji.

Pod prezydencją Jego Ekscelencji utworzony będzie komitet, który się zajmie opracowaniem szczegółów uroczystości jubileuszowych.

Śmiem także wyrazić głębokie to przeświadczenie, że Przewielebni Konfratrzy zechcą pomocą moralną i materialną poprzeć prace komitetu.

 Regens Seminarium

Ks. A. Szelążek