ą                    


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/platne/serwer38537/public_html/biskupszelazek.pl/templates/bpsz28/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/platne/serwer38537/public_html/biskupszelazek.pl/templates/bpsz28/html/modules.php on line 39

Autobiografia Księdza Biskupa Adolfa Szelążka, bmd., oryg. AGCST sygn. APSZ Aa 1-1, rps, k. 1-6, [druk w:] Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek Człowiek, Pasterz, Założyciel. Materiały z sympozjum z okazji 50 rocznicy śmierci Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, red. s. Beniamina Elżbieta Karwowska CST, Toruń 1999, s. 83-89.

 

       Biskup Adolf Szelążek urodził się 1 sierpnia 1865 r. w Stoczku Łukowskim. Po ukończeniu 5 klas Gimnazjum Siedleckiego wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku i ukończył je w r. 1889 z ogólnym stopniem eminens cum laude. Po jednorocznym spełnianiu obowiązków wikariusza parafii płockiej ks. Szelążek wysłany został, jako stypendysta, do Petersburskiej Akademii Duchownej, którą ukończył z notą „primus cum eximia laude” i ze stopniem naukowym Magistra Teologii. Z okresu działalności w Płocku można wymienić następujące szczegóły: W Kurii Biskupiej zajmował Ks. Szelążek kolejno stanowiska: Sekretarza, Kanclerza Kurii, Sędziego Surrogata, Członka Sądu Biskupiego. Dla Kurii opracował Statut pt. Ordinatio Consistorii Generalis Plocensis -1903. Obok tych stanowisk - był w Seminarium Duchownym w ciągu roku Spowiednikiem; potem Profesorem prawa kanonicznego, ekonomii politycznej, filozofii i innych przedmiotów, wreszcie Rektorem Seminarium. Jako Profesor organizował Gabinet Psychologii Eksperymentalnej. Jednocześnie posunięty został na stanowisko Kanonika Gremialnego Kapituły Płockiej oraz uzyskał stopień doktora teologii. Przez czas pobytu w Płocku ks. Szelążek brał żywy udział w pracy społecznej; był długotrwałym Prezesem Towarzystwa Dobroczynności i na tym stanowisku zorganizował Sale Pracy dla Chłopców z oddziałami: krawieckim i stolarskim. Wobec ożywienia wychodźstwa sezonowego do Prus i wyzysku robotników Polaków przez pracodawców założył Towarzystwo Opieki nad Robotnikami Wychodźcami do Niemiec.

Czytaj więcej...