ą                    

 

ZE SŁUGĄ BOŻYM BISKUPEM ADOLFEM PIOTREM SZELĄŻKIEM

Różaniec jest tym łańcuchem, w którego ogniwach z nieba początek biorących, najdroższe dla naszych serc tajemnice życia, męki i chwały Jezusa Chrystusa są poprzeplatane nawzajem tajemnicami radości, boleści i chwały Najświętszej Maryi Panny.

W pobożnym odmawianiu Różańca św. znajdujemy skuteczną pomoc dla uświęcenia własnych dusz… Różaniec w swej wspaniałej prostocie może wystarczyć wszystkim pojęciom, odpowiedzieć na wszystkie potrzeby i jeżeli łaska Zbawiciela wzbudzi w naszych sercach zamiłowanie do tego nabożeństwa oblicze naszej ziemi… zupełnie się zmieni.

Czytaj więcej...

 

     Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek (1865-1950) za czasów swej ziemskiej pielgrzymki pozostawił po sobie niezatartą pamięć w sercach ludzkich. Jeden z kapłanów diecezji Łuckiej – ks. Marian Wojciechowski – napisał o nim, że musiała to być postać nieprzeciętna. Posiadał on subtelny i wnikliwy umysł, wszechstronne wykształcenie, nieskazitelny charakter i niezwykłą odwagę cywilną. Jego pobożnością budowali się wierni Łucka, widząc go każdej niedzieli gorliwie modlącego sie w katedrze. Był to Biskup, który rządził, ale nie rozkazywał. Dla kapłanów miał wielkie i dobre serce. (...) Nikogo (...) nie potępiał. Stawał się dla swoich diecezjan i rozumem i sercem i głosem sumienia. Nauczał ludzi tych wartości, którymi sam żył i praktykował. Także dziś, w dobie współczesnego świata kieruje do każdego z nas przesłanie: Działanie godne człowieka, który jest złączony z Chrystusem, pokazuje się dopiero w całej pełni w zakresie miłości.

Czytaj więcej...