ą                    


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/platne/serwer38537/public_html/biskupszelazek.pl/templates/bpsz28/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/platne/serwer38537/public_html/biskupszelazek.pl/templates/bpsz28/html/modules.php on line 39

Siostry Franciszkanki, Krótki opis choroby i zgonu Jego Ekscelencji śp. ks. biskupa dra A. P. Szelążka, Bierzgłowo Zamek, 27 lutego 1950, oryg. Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, mps, k. 1-2. [Druk w:] Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek. Człowiek, Pasterz, Założyciel. Materiały z sympozjum z okazji 50 rocznicy śmierci Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, oprac. s. Beniamina Elżbieta CST Karwowska, Toruń 1999, s. 113-119.

Krótki opis choroby i zgonu
Jego Ekscelencji śp. Ks. Biskupa dr. A. Szelążka

 Niezliczonym przyjaciołom Jego Ekscelencji śp. Ks. Biskupa Dra A. Szelążka nie mogłyśmy dać wiadomości o Jego zgonie i pogrzebie. Wiedząc jednak, jakie węzły przyjaźni łączyły śp. Najdroższego Arcypasterza z różnymi osobami - miłymi Jego wielkiemu, szlachetnemu sercu, przesyłamy następujący krótki opis ostatnich dni Jego życia. Po uczestniczeniu jeszcze w uroczystej „wigilii” Bożego Narodzenia w gronie Swego najbliższego Duchowieństwa, dnia 27 grudnia 1949 r. J. E. zachorował na grypę; lecz po dwuch tygodniach już wstawał na 4 - 6 godzin dziennie. Załatwiał jak zwykle swoją korespondencję, czytał, pisał, lecz czuł się bardzo osłabiony, co zaniepokoiło nas wielką obawą. Lekarz czynił co mógł, aby J. E. wrócił do sił, lecz osłabienie zwiększyło się razem z dusznością serca. Zwołane konsylium lekarzy zarządziło tydzień nieprzerwanego leżenia w łóżku dla wzmocnienia serca.

Czytaj więcej...

    (...) Miło Nam zaś, przy nadarzającej się sposobności, wspomnieć i pochwalić twą pasterską działalność i zapobiegliwość, których dowody dałeś przedtem jako Biskup Sufragan diecezji płockiej, a teraz, w tej którą od wielu już lat starannie i roztropnie rządzisz jako miejscowy Ordynariusz. Świadkami twojej biskupiej zapobiegliwości są liczne przez cię pobudowane kościoły. (...) Znakomicie również, czynem i radą przyczyniłeś się do rozwoju szkolnictwa. Uderzająca wreszcie jest wytrwałość, jaką ustawicznie wśród przeciwieństw i trudności wykazywałeś o dobro i rozwój powierzonej ci owczarni. Dlatego wraz z należnym uznaniem dla twoich wybitnych zasług względom Kościoła i społeczeństwa składamy ci publicznie, Czcigodny Bracie, Nasze życzenia i prosimy równocześnie Boga, aby cię swą łaską niebieską, jeszcze przez długie lata chronił i twoje duchowieństwo, wraz z owczarnią tobie powierzoną, łaskawie obsypywał darami z wysokości. (...) Tymczasem zaś zapowiedzią łask niebieskich i dowodem Naszej szczególnej życzliwości niech będzie Apostolskie Błogosławieństwo, którego tobie, Czcigodny Bracie, całemu duchowieństwu i ludowi twojej pieczy powierzonemu, miłościwie w Panu udzielamy.

 

Dan w Rzymie u św.Piotra, dnia 7 miesiąca października roku 1943, piątego Naszego Pontyfikatu.

PAPIEŻ PIUS XII

[Papież Pius XII, List Pontyfikalny do ks. bpa A. P. Szelążka, Watykan, 7 października 1943, [tekst łaciński w:] Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale, éd. P. Blet, R. A. Graham, A. Martini, B. Schneider, t. 3. Le Saint Siège et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes, cz. 2: 1942-1945, Città del Vaticano 1967, s. 830-831. [Tekst polski w:] Pius XII a Polska 1939-1949, Przemówienia, listy,komentarze, oprac. Kazimierz Pape’e, Rzym 1954, list 27, s. 74-75.]

W 1946 r. pracownik Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej
- Ks. Domenico Tardini, po odczytaniu listu bpa Adolfa Szelążka
z dnia 26 maja 1946 r., pozostawił następującą adnotację:

 

Ten list jest bardzo ciekawy. Pojawia się w nim wiele spraw, w tym:

  • jak wiele dobrego może uczynić list od Ojca Świętego (a zatem, jak ważne jest, aby pisać je dobrze).
  • Jaka była heroiczna siła ducha biskupa.

 Ten list jest piękną kartą historii Kościoła... Pamiętaj o niej... Nie będzie na zawsze zapomniana w naszych archiwach....

 

Ks. bp A. P. Szelążek, biskup łucki, List i sprawozdanie do Papieża Piusa XII, Kielce, 26 maja 1946, [tekst łaciński w:] Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale, t. 3: Le Saint Siège et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes (1939-1945), cz. 1-2, Città del Vaticano 1967, s. 916-921. [Tekst polski w:] Maria Dębowska, Leon Popek, Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji okupanta 1939-1945, Lublin 2010, s. 208-213. [Toż samo w:] Biuletyn Informacyjny 27 Dywizji Wołyńskiej AK 15(1998) nr 1(57), s. 54-58.