ą                    


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/platne/serwer38537/public_html/biskupszelazek.pl/templates/bpsz28/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/platne/serwer38537/public_html/biskupszelazek.pl/templates/bpsz28/html/modules.php on line 39

         Od wielu lat trwały badania archiwalne i prace zmierzające do zgromadzenia możliwie wszystkich dostępnych dokumentów dotyczących życia, posługi i duchowości sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka. Prace badawcze i szczegółowa kwerenda pozwoliła dotrzeć do wszystkich miejsc, w których mogły się znajdować materiały źródłowe, a które będą podstawą do wydanie opinii o sławie świętości życia i heroiczności cnót w prowadzonym procesie beatyfikacyjnym. Udało się przebadać:

 1. Archiwa państwowe w liczbie 16,
 2. Archiwa kościelne w liczbie 58,
 3. Biblioteki w liczbie 13.

         Materiały zebrane dotyczą osoby ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka, różnych okresów jego życia: formacji w środowisku rodzinnym, formacji w seminarium duchownym, posługi kapłańskiej, działalności naukowej, działalności w organach państwowych, posługi biskupiej, aresztowania i procesu, wygnania z diecezji oraz działalności pisarskiej, można podzielić na następujące działy:

 

Dokumenty ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka

Dokumenty biograficzne
Prace ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka m.in.

 • Książki i druki zwarte
 • Artykuły: wydane drukiem i rękopisy
 • Dokumenty normatywne
 • Listy pasterskie
 • Pisma okólne i zarządzenia
 • Przemówienia okolicznościowe
 • Kazania wydane drukiem i w rękopisy

Działalność ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka

 • Działalność w instytucjach kościelnych, dotycząca m.in. podpisania Konkordatu
 • Działalność duszpasterska w diecezji łuckiej
 • Działalność charytatywna:
 •  Działalność różna w świetle Kronik (1912-1939)

Korespondencja ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka

 • Korespondencja ze Stolicą Apostolską
 • Korespondencja z Nuncjuszami Apostolskimi
 • Korespondencja z prymasami Polski
 • Bogata korespondencja z biskupami i administratorami apostolskimi z Polski
 • Korespondencja z instytucjami kościelnymi
 • Korespondencja z instytucjami państwowymi
 • Równie obszerna korespondencja z kapłanami w różnych sprawach i okresach swego życia, zarówno w czasie II wojny światowej, jak i w czasie pobytu w Zamku Bierzgłowskim
 • Korespondencja ze Zgromadzeniem Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Korespondencja z innymi zakonami i zgromadzeniami zakonnymi oraz instytutami
 • Korespondencja z rodziną
 • Korespondencja z osobami świeckimi

        Zebrany materiał źródłowy, zgromadzony w Archiwum Postulacji, jest bardzo obfity oraz w znacznym stopniu dotychczas nieznany lub publikowany w niewielkich fragmentach, bądź w pojedynczych osłonach. Szczegółowa kwerenda, przeprowadzona w wielu miejscach w Polsce, jak i poza jej granicami, pozwoliła na zgromadzenie dużej liczby dokumentów oryginalnych. Obfitość zebranego materiału wskazuje również na to, że ks. biskup przez całe swoje życie prowadził bardzo aktywną i wielostronną działalność jako: ksiądz, wykładowca a także rektor seminarium, pracownik ministerstwa, biskup pomocniczy w Płocku, przede wszystkim jednak jako ordynariusz diecezji łuckiej, również w okresie, kiedy został zmuszony do opuszczenia diecezji. Warto zwrócić uwagę na ostatnie lata życia ks. biskupa spędzone poza własną diecezją, które według licznych źródeł, były nie mniej aktywne.